De actie ‘Limburg helpt Oekraïne’ is een samenwerking tussen enkele stichtingen: Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa uit Meerssen; Hulp door Genade in Valkenburg; het Platform Vluchtelingenbelangen Zuid-Limburg, en het Platform Wereldburgerschap uit Valkenburg. De actie wordt door zowel katholieke als protestante kerken ondersteund. Verder krijgen we veel steun van Limburgse veteranen die helpen met uitsorteren en laden van de vrachtwagens.

We zijn te bereiken via email: limburghelptoekraine@gmail.com

en op facebook: https://www.facebook.com/people/Limburg-helpt-Oekraïne/100089760373916/

Bankrelatie:

Stichting Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost Europa (ANBI)

Meerssen

NL58 RBRB 0943 2307 72

o.v.v. Limburg helpt Oekraïne