Een samenwerkingsverband van betrokken burgers, stichtingen, scholen en kerken met als oogmerk het ondersteunen van de zwaar getroffen bevolking in Oekraïne met goederen.

Januari 2023: Met het invallen van de winter, bij temperaturen tot min 20 graden Celsius, en bij een crisissituatie in de Oekraïne die met de dag slechter wordt, groeide het besef dat hulp nog steeds, wellicht meer dan ooit, nodig is. Daartoe slaan een aantal Limburgse kerken, scholen, en burgerinitiatieven de handen ineen om te helpen. Door een gerichte inzamelactie van noodzakelijke goederen en houdbaar voedsel, gekoppeld aan een oproep tot donaties ter financiering van wegtransporten willen zij zeer gericht bevriende kerken en stichtingen in de Oekraïne van hulp voorzien.

Vanaf 1 februari startte de inzameling: elke vrijdag konden goederen worden ingeleverd in de loods in Valkenburg, of eventueel worden opgehaald. Deze goederen werden daartoe verzameld bij de deelnemende organisaties, veelal kerken en scholen, die hun eigen inzamelsysteem hadden opgezet.

De goederen, eenmaal in Valkenburg aangekomen, zijn door vrijwilligers gesorteerd en ingepakt, en vervolgens vervoerd naar en verdeeld in Oekraïne. Door zo te werken kunnen kleinere partijen gecombineerd worden, en de kostprijs van het vervoer drastisch gereduceerd worden. De distributie in Oekraïne wordt aldaar geregeld, sorteren in Nederland wordt enkel verricht om kwalitatief goede en bruikbare goederen te garanderen. De oproep voor donaties is daarom zeer specifiek, om te voorkomen dat onbruikbare goederen zullen worden aangeboden. Sorteren en vervoeren zal worden verricht door vrijwilligers. Zodra er een volledige vrachtwagen lading bijeen is wordt deze verscheept, naar een bestemming die dan, gezien de kritische situatie niet vooraf te plannen, het meest geschikt is.

April 2023: De inzamelingsactie kent een overweldigend succes, vele kleinere acties zijn opgezet om vervolgens hun goederen naar Valkenburg te (laten) transporteren. In principe wordt vanaf 1 april geen kleding meer gevraagd, echter de ‘lopende’ inzamelingen kunnen gewoon nog al hun goederen aanleveren. De hal is voller dan vol, een flink aantal (deel)transporten zijn verstuurd ofwel gepland. Op 8 april start de inzamelingsactie die door Mediahuis Limburg wordt georganiseerd, en waarvan de (geldelijke) opbrengst ten goede komt aan ons inzamelingsverband. Zowel de krant, de Limburger, als sociale media en websites van het mediahuis worden gebruikt om de inzamelingsactie breed te lanceren. De geldelijke middelen zullen worden gebruikt voor de aanschaf van hulpgoederen, en het bekostigen van het transport daarvan naar de betrokken gebieden in Oekraïne.

Uw bijdrage wordt gevraagd. We zijn op zoek naar goederen en geld. Ook al kunnen we door de samenwerking en de vele vrijwilligers de transportkosten laag houden, de diesel moet betaald worden!

Met deze QR code kunt u rechtstreeks naar uw bankapp voor uw persoonlijke donatie